Bromsvätskan är en oerhört central del av ditt bromssystem som överför hydrauliskt tryck från pedalen till kolven i oket, och den har en rätt tuff uppgift med stora temperaturväxlingar och en stygg miljö. De vanligaste bromsvätskorna för prestandabilar är Polyglykol-Ether-baserade, men det finns även mineral-oljebaserade samt silikon-baserade (DOT5). Blanda INTE vätskor av olika typer. DOT 2,3,4 och 5,1 är blandningsbara, för att gå från LHM eller DOT5 krävs en total rengöring.

Vanligast är DOT4 eller 5.1.

Bromsvätskan är hygroskopisk, drar gärna åt sig vatten. Detta vatten kan vid hård inbromsning börja koka och skapa en glasblåsa som är kompressibel - översatt till bilen så kommer din bromspedal gå i golvet utan att det bromsar ett smack, rätt läskigt. En annan baksida av gammal bromsvätska är att vattnet kan få oken att börja rosta och brukar sluta med att bromsen ligger på  och du sabbar belägget, skivan och tom hjullagret.. De flesta biltillverkare brukar ange 24-48 mån intervall för bromsvätskebyte vilket enligt oss är allt för långt. I en prestanda-bil eller en trackday-bil bör man byta var 12:e månad och i extremfall blöda fram ny fräsch vätska ute vid oken inför varje hårdkörning.

Vår ABSOLUTA favorit-bromsvätska är Motul RBF600 som har en av de högst våt-kokpunkter på marknaden, denna köra vi på alla våra bilar, både till dagis och på racerbanan. Pris, prestanda och pedalkänsla är omatchat. Uppgradering till denna bromsvätska är en no brainer och ett första steg  att förbereda sin bil för dess första steg på bana/race/autocross/TA/trackday.

För mer krävande applikationer finns race-vätskor såsom Castrol SFR, Motul RBF660 och Endless, dessa har framförallt högre torrkokpunkt och bättre pedalkänsla - till ett avsevärt högre pris och mycket kortare livslängd då dom är mer hydroskopiskka och har i många fall en väldigt låg våt-kokpunkt. 


Motul RBF600